astronomik

astronomik
sif. Astronomiyaya aid olan. Astronomik cihazlar. Astronomik müşahidələr. – Astronomiya elmi inkişaf etdikcə Günəş sisteminin, o cümlədən də Yerin əmələ gəlməsi haqqında müxtəlif astronomik fərziyyələr yaranmağa başladı. M. Qaşqay.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • astronomik — sf., ği, gök b., Fr. astronomique 1) Gök bilimsel 2) mec. Aşırı, çok yüksek, çok veya aşırı fazla Birleşik Sözler astronomik fiyat astronomik rakam …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • astronomik fiyat — is. Çok yüksek fiyat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • astronomik rakam — is. İnsana şaşkınlık verecek derecede büyük rakam …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Sternwarte Calden — 51.41399459.4046537 Koordinaten: 51° 24′ 50″ N, 9° 24′ 17″ O Die Sternwarte Calden ist eine von einer amateurastronomischen Vereinigung betreute Sternwarte. Sie befindet sich in Calden bei Kassel, etwa 10 km nördlich …   Deutsch Wikipedia

  • fiyat — is., Ar. fīˀāt 1) Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha Birkaç ev döşettiğim için mobilya fiyatlarından pek iyi anlarım. Ö. Seyfettin 2) ekon. Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı 3) ekon. Bir değer… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gök bilimsel — sf., gök b. Gök bilimle ilgili, astronomik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • prodüksiyon — is., sin., TV, Fr. production Yapım Böyle muazzam bir prodüksiyonun ne kadar astronomik finansmana dayandığını siz tahmin edin artık. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • rakam — is., mat., Ar. raḳam 1) Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III ... 2) Bu işaretlerle yazılmış sayı 3) Nicelik, miktar Kayıplar yüksek bir rakama çıktı. Birleşik Sözler astronomik rakam… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • astruqraf — is. <yun.> bax teleskop. Göy cisimlərinin fotoşəklini çəkmək üçün astronomik cihaz. Astroqrafın ikinci adı teleskopdur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atlas — <yun.> 1. Müəyyən sistem üzrə toplanmış xəritələr toplusu. Coğrafiya atlası. Müasir atlasların banisi qədim yunan alimi Klavdi Ptolemey sayılır. 2. Astronomik xəritə və cədvəllərdən, bədii şəkillərdən, texniki cizgilərdən, heyvan, bitki və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”